Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5013
Tytuł: Miłość - nienawiść - erotyzm : o postaciach kobiet w prozie Niny Sidur
Autor: Niedziela-Janik, Marta
Słowa kluczowe: Nina Sadur; woman; love; hate; eroticism
Data wydania: 2015
Źródło: "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" T. 25 (2015), s. 73-85
Abstrakt: The subject of this paper is the attempt of analysis and characteristic of female characters in Sadur’s prose. The analysis is based on scheme love — hate — eroticism and is related to heroines from works written in 90. in the beginning of the 21st century. The problem of mutual relations between women and men and the topic of feminisation of the author’s writing are here also touched upon.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5013
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niedziela_Janik_milosc_nienawisc_erotyzm_o_postaciach.pdf402,93 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons