Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5022
Title: Do użytku bibliometrycznego... Niebibliograficzne wykorzystanie baz bibliograficznych
Authors: Drabek, Aneta
Keywords: Bibliograficzne bazy danych; Polski indeks cytowań; Bibliometria; Bibliographic databases; Bibliometrics; Polish citation index
Issue Date: 2013
Citation: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 : II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech
Abstract: Bibliograficzne bazy danych należą do najważniejszych elementów warsztatu każdego naukowca. Jednakże dane zgromadzone w tych źródłach dają o wiele więcej możliwości niż tylko sporządzanie kwerend tematycznych. Artykuł ukazuje przykłady zastosowania baz bibliograficznych do badań bibliometrycznych i naukometrycznych (np. identyfikacja wiodących czasopism w niektórych dziedzinach, badania struktury i rozwoju poszczególnych dziedzin, w tym analizy trendów i prognoz, a także udział poszczególnych krajów e-nauce światowej). Praca ukazuje warunki konieczne do stworzenia polskiego indeksu cytowań. Bibliographic databases are one of the most important tools of every scientist. However, the data collected in these resources allow for a lot more than making thematic queries. The purpose of this article is to identify the potential of Polish databases for doing bibliometric research. The paper reviews some applications of various bibliographic databases in bibliometric and scientometric research, such as identifying leading journals in certain fields of knowledge, investigating the structure and development of particular fields, including a trend analysis and forecasting, as well as the study of the contribution of various countries to world science. The article presents the conditions necessary to create a Polish citation index.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5022
ISBN: 978-83-63458-06-5
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drabek_Do_użytku_bibliometrycznego.pdf441,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons