Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5023
Title: Arianta i jej rola w upowszechnianiu informacji o polskich czasopismach
Authors: Drabek, Aneta
Keywords: Czasopisma elektroniczne; Czasopisma naukowe; Arianta; Electronic journals
Issue Date: 2013
Citation: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 : II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech
Abstract: Artykuł przedstawia bazę Arianta – Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne, tworzoną przez Anetę Drabek i Arkadiusza Pulikowskiego – jej strukturę i zawartość. Przedstawiono dane statystyczne dotyczące polskich czasopism elektronicznych oraz zmiany, jakie zostały wprowadzone na stronach czasopism w związku z ich oceną ministerialną. Omówiono problem dostępu do informacji o indeksowaniu wydawnictw ciągłych w bazach danych, a także kwestie podawania punktacji przyznawanej przez MNiSW. The paper describes the structure and contents of the Arianta – Polish Scientific and Professional Electronic Journals database created by Aneta Drabek and Arkadiusz Pulikowski. It provides statistics on Polish journals and the changes that have been introduced in connection with the journal evaluation done by the Ministry of Science and Higher Education. The paper also presents the problem of access to information on the indexing of periodicals in databases and deals with Ministry scoring.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5023
ISBN: 978-83-63458-06-5
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drabek_Arianta_i_jej_rola_w_upowszechnianiu_informacji.pdf678,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons