Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5028
Tytuł: Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa śląskiego
Autor: Nowalska, Dorota
Promotor: Wódz, Kazimiera
Słowa kluczowe: zachowania konsumpcyjne kobiet; Śląsk
Data wydania: 2007
Wydawca: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: Wiedza na temat wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet, ich zachowań i roli na rynku nie jest duża. Tymczasem rozpoznanie pozycji tej grupy społeczeństwa jako uczestników rynku ma olbrzymie znaczenie nie tylko dla podmiotów polityki społeczno – gospodarczej czy przedsiębiorstw i instytucji związanych z tym segmentem rynku (producentów, handlu, instytucji finansowych, systemu ochrony zdrowia, oświaty i szkolnictwa, a także innych usług), ale również dla wszelkich przejawów komunikacji masowej, która stanowi główny element kształtujący i modyfikujący społeczną wiedzę i postawy wobec kobiet – konsumentek. Zbadanie podstawowych mechanizmów konstruujących współczesne wzory zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet, winno być także istotne dla samych konsumentek, które znając znaczenie i wymowę poszczególnych propagowanych wzorów, mogą pełniej i bardziej świadomie dokonywać swych konsumpcyjnych wyborów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5028
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowalska_Rekonstrukcja_wzorow_zachowan_konsumpcyjnych.pdf2,85 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w RE-BUŚ są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.