Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5030
Tytuł: Nectar trichome structure of aquatic bladderworts from the section Utricularia (Lentibulariaceae) with observation of flower visitors and pollinators
Autor: Płachno, Bartosz J.
Stpiczyńska, Małgorzata
Adamec, Lubomir
Miranda, Vitor Fernandes Oliveira
Świątek, Piotr
Słowa kluczowe: Bladderwort; Carnivorous plant; Entomophily; Floral micromorphology; Lentibulariaceae; Nectar; Nectary ultrastructure; Pollination; Sect. Utricularia; Spur; Trichomes
Data wydania: 2018
Źródło: Protoplasma, Vol. 255, iss. 4 (2018), s. 1053-1064
Abstrakt: In Utricularia, the flower spur is a nectary and in this organ, nectar is produced and stored. This study aimed to examine the structure of the nectary trichomes in four Utricularia species (Utricularia vulgaris L., U. australis R.Br., U. bremii Heer and U. foliosa L.) from the generic section Utricularia. We have investigated whether species with different spur morphology had similar spur anatomy and nectary trichome structure. In Utricularia flowers, nectar is produced by spur capitate trichomes (sessile or stalked). Our results showed that regardless of the various spur morphology, trichomes have similar architecture and ultrastructure. Head cells of these trichomes are transfer cells with an eccrine nectar secretion. Examined species differed in the micromorphology of papillae in spurs. The fly Eristalis tenax was found to be a pollinator of U. vulgaris. Small Halictidae bees seem to be pollinators of U. foliosa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5030
DOI: 10.1007/s00709-018-1216-2
ISSN: 0033-183X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WBiOŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Plachno_Nectar_trichome_structure_of_aquatic_bladderworts.pdf3,15 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons