Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5035
Title: Dostępność polskich czasopism naukowych w sieci
Authors: Drabek, Aneta
Keywords: Biblioteka cyfrowa; Repozytorium; Czasopisma naukowe; Open Access; Otwarty dostęp
Issue Date: 2015
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 1 (2015), s. 47-56
Abstract: Celem artykułu jest przegląd polskich czasopism naukowych pod kątem udostępniania w sieci pełnych tekstów. Badaniu poddano 1400 czasopism, których artykuły w otwartym dostępie można znaleźć w Internecie. Pod uwagę wzięto zarówno strony domowe czasopism, biblioteki cyfrowe, otwarte repozytoria, bazy danych oraz platformy wydawców. Przeprowadzona analiza wskazała, że coraz więcej redakcji decyduje się na uwolnienie treści i darmowy dostęp.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5035
ISSN: 1505-4195
2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drabek_Dostepnosc_polskich_czasopism_naukowych.pdf403,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons