Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5062
Title: Prawnokarna perspektywa karcenia małoletnich
Other Titles: Disciplining minors in the perspective of criminal law
Authors: Grudecki, Michał
Keywords: karcenie małoletnich; prawo karne; prawo rodzinne; pierwotna legalność; disciplining of minors; criminal law; family law; primary law fulness
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Citation: D. Jaroszewska-Choraś, A. Kilińska-Pękacz, A. Wedeł-Domaradzka (red.), "Rodzina i Prawo" (s. 199-208). Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Abstract: W niniejszej publikacji zostanie przedstawiona prawnokarna perspektywa instytucji nazywanej dotychczas karceniem małoletnich wraz z przesłankami umożliwiającymi jej zastosowanie. Wyróżnieniu podlegać będą także jej rodzaje. Autor wskaże czyny rodziców i opiekunów, które gdyby nie stanowiły oddziaływania wychowawczego, nosiłyby piętno bezprawnych. Na zakończenie ukazane zostaną skutki przekroczenia legalnego karcenia małoletnich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5062
ISBN: 978-83-8018-179-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_Grudecki_Prawnokarna_perspektywa_karcenia_maloletnich.pdf594,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons