Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5075
Title: Bezrobocie wśród młodzieży jako jedna z głównych kwestii polityki społecznej w Polsce : (na przykładzie programu "Start zawodowy" realizowanego na terenie powiatu)
Authors: Dziwak, Aleksandra
Advisor: Wódz, Kazimiera
Keywords: Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu; polityka społeczna; bezrobocie; młodzież
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: W pracy porównano aktywne oraz pasywne formy wsparcia osób bezrobotnych a także przedstawiono założenia realizowanej aktywnej polityki zatrudnienia. Nie są to jednak żadne „złote środki” dla obniżenia poziomu bezrobocia, ponieważ bez właściwych działań o charakterze makroekonomicznym – wzrostu stopy gospodarczej, inwestycjom - nie jest możliwy wzrost zatrudnienia. Polityka rynku pracy pełni rolę uzupełniającą, współpracującą z polityką społeczno-gospodarczą oraz wpływa na kształt rynku pracy. Dla realizacji swoich zadań wyposażona jest w liczne instrumenty, m.in. aktywne programy zatrudnieniowe, dzięki którym tworzone są warunki do trwałego zatrudnienia. Celem podjętych badań i przeprowadzonych analiz było przedstawienie sytuacji młodych bezrobotnych na rynku pracy - przede wszystkim na terenie powiatu oświęcimskiego oraz wskazanie działań i metod rozwiązania tego problemu. Przedstawionemu w pracy zrealizowanemu projektowi badań empirycznych przyświecały cele zarówno o implikacjach naukowo-poznawczych, jak i praktyczno-społecznych. Realizacja procesu badawczego pozwoli na uzupełnienie wiedzy na temat sytuacji młodych ludzi na lokalnym – oświęcimskim - rynku pracy w porównaniu do problemów młodych bezrobotnych w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie przeprowadzone analizy oraz wnioski z badań mogą posłużyć wskazaniu kierunków zmian, które są konieczne dla wzrostu zatrudnienia wśród ludzi młodych zarejestrowanych przede wszystkim w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5075
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dziwak_Bezrobocie_wsrod_mlodziezy.pdf2,29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.