Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/510
Tytuł: A new method to measure flow in professional tasks - A FLOW-W questionnaire (FLOW at Work)
Autor: Wolfigiel, Beata
Czerw, Agnieszka
Słowa kluczowe: Engagement; Flow; Job satisfaction; Motivation; Questionnaire
Data wydania: 2017
Źródło: Polish Psychological Bulletin, Vol. 48, iss. 2 (2017), s. 220–228
Abstrakt: The aim of the article is to present a new Polish tool for measuring the flow experience in professional tasks - a FLOW-W Questionnaire. The questionnaire was inspired by Csikszentmihalyi's (1990) flow theory and flow in Bakker's work (2008). On its basis a set of positions was established, on which subsequently an exploratory (study 1, N = 101) and confirmatory (study 2, N = 275) factor analysis was conducted. The analysis showed the possibility of a uni- or bifactorial solution. After checking the theoretical and empirical validity of both solutions, the unifactorial solution was adopted. The validity of the questionnaire was examined, i.a. by correlations with theoretically related variables: work engagement with the UWES questionnaire (Szabowska-Walaszczyk, Zawadzka, Wojtaś, 2011) and affect at work (Zalewska, 2002). The studies showed a significant positive correlation between flow at work and work engagement (0.84) and between flow and positive affect (0.74). The reliability of the questionnaire is very high; α = 0.96. The tool has very good psychometric properties.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/510
DOI: 10.1515/ppb-2017-0025
ISSN: 0079-2993
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wolfgiel_A_new_method_to_measure_flow_in_professional_tasks.pdf489,88 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons