Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5104
Title: Dom jako realizacja potrzeb i prestiżu w nowej przestrzeni miejskiej ; socjologiczne studium ładu osadniczego na przykładzie Katowic
Authors: Rożałowska, Barbara
Advisor: Bartoszek, Adam
Keywords: przestrzeń miejska; dom; potrzeby osobiste i społeczne; ład przestrzenny; Katowice; bezpieczństwo
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Jedna z postawionych szczegółowych hipotez mówiła o dominacji potrzeby bezpieczeństwa nad potrzebami oddźwięku emocjonalnego, autokreacji oraz potrzebą prestiżu. Wyniki badań potwierdzają powyższe przypuszczenie. Okazało się, że najczęściej wybierany sposób definiowania pojęcia dom przez mieszkańców nowych osiedli oscyluje wokół jego najstarszych funkcji. Dom dla mieszkańców jest przede wszystkim bezpiecznym miejscem do życia z rodziną. Takie pojmowanie domu zrodziło się jako długo oczekiwana realizacja marzenia o domu. Większość właścicieli bowiem posiada w tych osiedlach pierwszy dom w swoim życiu. Analizując strukturę wieku można stwierdzić, że przeważa w niej grupa osób od 45 do 55 roku życia, która dopiero po transformacji ustrojowej uzyskała szansę kupienia własnego domu. Najważniejszymi wartościami środowiska zamieszkania są bezpieczeństwo i spokój. Potwierdza to ustalenie deklarowana lokalizacja domu, która w większości przypadków miała na względzie oddalenie od hałasu wytwarzanego przez przemysł i motoryzację. Istotne było także przyjazne i kulturalne otoczenie społeczne niezbędne do prowadzenia spokojnego życia w miejscu zamieszkania. Ważnym wynikiem przeprowadzonych analiz było ustalenie związku pomiędzy bezpieczeństwem a rolą sąsiadów w realizacji tej najważniejszej potrzeby. Okazało się, że mimo zauważania zależności bezpieczeństwa fizycznego i czujnego sąsiedztwa, preferowane więzi pomiędzy sąsiadami utrzymują współmieszkańców względem siebie w bezpiecznym dystansie. Wskazany przez badanych układ tworzy równowagę pomiędzy bezpieczeństwem fizycznym ze strony zagrożeń zewnętrznych i bezpieczeństwem psychicznym, które daje poczucie prywatności i odosobnienia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5104
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozalowska_Dom_jako_realizacja_potrzeb_i_prestizu.pdf2,63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.