Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5107
Title: Stosunki UE - NATO w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i obrony 1998-2004
Authors: Soja, Małgorzata
Advisor: Sawczuk, Janusz
Keywords: Unia Europejska; ESDP; NATO; bezpieczeństwo międzynarodowe
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Analiza stosunków UE – NATO w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i obrony w omawianym okresie pozwoliła na zweryfikowanie sformułowanej we wstępie hipotezy. Przedstawione w pracy inicjatywy z zakresu wzajemnych stosunków w wyżej wymienionej sferze są świadectwem efektywnego współdziałania sojuszników z obu organizacji. Wszystko to, co udało się osiągnąć podczas tego okresu było niewyobrażalne jeszcze kilka lat wcześniej. Zrozumiano, że ani sama Unia Europejska, ani sam Sojusz Północnoatlantycki nie są w stanie zapewnić efektywnego bezpieczeństwa zarówno na kontynencie europejskim, jak i poza nim, a jedynie współpraca tych dwóch organizacji stanowi właściwą odpowiedź na obecne i przyszłe wyzwania. Rozwój ESDP kontynuowany był nieustannie, mimo pewnych niedociągnięć i rys na współpracy państw europejskich. Choć zdolności wymagane przez ESDP jeszcze nie zostały w pełni osiągnietę, a problemy natury techniczno-finansowej stanowią podstawową przeszkodę w osiąganiu samodzielności UE do prowadzenia własnych interwencji wojskowych, omawiany okres jest jednak dowodem, że polityka ta stała się jednym z największych sukcesów UE, a europejskie podejście do polityki światowej, bazujące na wykorzystywaniu „miękkich środków” bezpieczeństwa chwalone było po obu stronach Atlantyku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5107
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soja_Stosunki_UE_NATO_w_dziedzinie_bezpieczenstwa.pdf2,02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.