Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5108
Title: Wciornastki (Thysanoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego : struktura i geneza fauny
Authors: Kalinka, Roman
Advisor: Wojciechowski, Wacław
Keywords: thysanoptera; wciornastki; Ojcowski Park Narodowy; przylżeńce
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Wciornastki = przylżeńce (Thysanoptera)) to rząd drobnych mających zazwyczaj niespełna 2 mm długości owadów. Obecnie znanych jest około 7400 gatunków wciornastków, w tym 201 z terenu Polski (Internet 2007a; Internet 2007b). Najliczniej są one reprezentowane w strefach klimatu tropikalnego, ale zasiedlają również Arktykę (Lewis 1973). Całkowity brak informacji o faunie wciornastków Ojcowskiego Parku Narodowego, jak i południowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej był przyczyną podjęcia badań obejmujących zgrupowania wciornastków Ojcowskiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem ich związków z wybranymi zbiorowiskami roślinnych. Celem niniejszej pracy jest: − określenie składu gatunkowego wciornastków występujących na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, − poznanie dynamiki zmian liczebności wciornastków w wybranych zbiorowiskach roślinnych, − przeprowadzenie analizy chorologicznej i ekologicznej wciornastków występujących na terenie OPN, − zarysowanie genezy kształtowania się fauny wciornastków OPN.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5108
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalinka_Wciornastki_Thysanoptera_Ojcowskiego_Parku_Narodowego.pdf1,71 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.