Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5114
Title: Komunikacja perswazyjna w języku polityki na przykładzie polskich kampanii prezydenckich
Authors: Lakomy, Lilianna
Advisor: Gierula, Marian
Keywords: kampanie wyborcze; wybory prezydenckie; komunikacja perswazyjna; Polska; język polityki
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Głębokie zmiany polityczne zapoczątkowane w 1989 roku, stworzyły warunki do rozwoju w Polsce systemu wolnych i demokratycznych wyborów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Uchwalenie Konstytucji RP przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997, stanowi pewną cezurę zamykającą okres głębokiej transformacji polskiego systemu politycznego. W ciągu tego okresu, polskie elity polityczne dojrzewały do nowych warunków i standardów demokratycznych. Mimo to, trudno powiedzieć, iż elity władzy, szczególnie ustawodawczej, w pełni do standardów demokratycznych się przystosowały. Kolejne spory i kryzysy polityczne, jednoznacznie wskazują, iż proces dojrzewania młodej polskiej demokracji trwa nadal. Wśród morza chaosu politycznego, z pewnością na uwagę zasługuje urząd Prezydenta RP. Mimo mniejszej roli, którą zakłada Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, urząd Prezydenta zawsze był w mniejszym lub większym stopniu najstabilniejszym elementem systemu politycznego. Co więcej, kandydaci na urząd głowy państwa musieli i muszą legitymować się o wiele większą dojrzałością polityczną niż kandydaci w wyborach władzy ustawodawczej. Każde kolejne wybory prezydenckie w Polsce charakteryzowały się użyciem na coraz większą skalę środków perswazji, tak w reklamach politycznych jak i w debatach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5114
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lakomy_Komunikacja_perswazyjna_w_jezyku_polityki.pdf3,13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.