Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5119
Title: Psychologiczna analiza procesów motywacyjnych przestępstw popełnianych przez nieletnich (na przykładzie przestępstw agresywnych i nieagresywnych)
Authors: Kucharewicz, Joanna
Advisor: Stanik, Jan M.
Keywords: przestępstwa nieletnich; procesy motywacyjne; koncepcje kryminologiczne
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Prezentowana praca zawiera opis i wyniki badań, w których uczestniczyło 79 nieletnich chłopców przebywających w Zakładach Poprawczych, a umieszczonych tam na podstawie prawomocnego wyroku sądu rodzinnego, według przepisów Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. Kryterium doboru do grupy badawczej był rodzaj popełnionego, przez nieletniego czynu karalnego (czyny agresywne versus nieagresywne). Wszyscy nieletni zostali przebadani za pomocą tych samych metod oraz według tej samej procedury badawczej. Analizie statystycznej poddano wyniki badań uzyskane przez 36 nieletnich, którzy popełnili przestępstwa nieagresywne (kradzież mienia prywatnego, kradzież z włamaniem) oraz 43 nieletnich, którzy popełnili przestępstwa agresywne (rozbój lub wymuszenie rozbójnicze, udział w bójce lub pobiciu z użyciem niebezpiecznego przedmiotu). Badanie przeprowadzono w oparciu o przyjęty model badawczy opracowany na podstawie teorii funkcjonowania człowieka w sytuacji, zaproponowanej przez T. Tomaszewskiego (1977) z uściśleniami kryminologicznymi J.M. Stanika (2002) oraz teorii motywacji J. Reykowskiego (1977) z uściśleniami do celów diagnostycznych procesu motywacyjnego przestępstwa, J. K. Gierowskiego (1989). Natomiast podstawę wyjaśnień wyróżnionych – celowych – zachowań przestępczych, stanowiła teoria planowanego zachowania I. Ajzena. Głównym celem badań było określenie, jakimi motywami kierują się nieletni popełniający wyróżnione rodzaje przestępstw.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5119
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucharewicz_Psychologiczna_analiza_procesow_motywacyjnych.pdf1,62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.