Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5132
Title: Sektorowy formalizm porównawczej analizy powierzchni cząsteczkowej (s-CoMSA) - zastosowanie do modelowania zależności struktura-aktywność
Authors: Magdziarz, Tomasz
Advisor: Polański, Jarosław
Keywords: QSAR; Quantitative structure-activity relationship; metoda s-CoMSA; zastosowanie związków organicznych w leczeniu
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Celem pracy jest: Opracowanie nowej metody obliczania deskryptorów cząsteczkowych s-CoMSA (ang. sector-comparative molecular surface analysis); w metodzie tej przestrzeń cząsteczkowa jest dzielona za zbiór sześciennych sektorów, ● Szeroko rozumiana optymalizacja metody s-CoMSA, ● Analiza QSAR oraz SAR wybranych szeregów związków aktywnych biologicznie z wykorzystaniem metody s-CoMSA oraz innych metod 3D-QSAR. W zakres pracy wchodzi: Opracowanie formalizmu metody s-CoMSA, ● Zaprogramowanie procedur analizy s-CoMSA, ● Badanie modeli s-CoMSA aktywności biologicznej wybranych szeregów związków organicznych, w tym: • szeregu steroidów o powinowactwie do globuliny wiążącej kortykosteroidy (ang. corticosteroid-binding globulin – CBG), • inhibitorów wirusa HIV, • inhibitorów reduktazy kwasu dihydrofoliowego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5132
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WMFiCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Magdziarz_Sektorowy_formalizm_porownawczej_analizy_powierzchni_czasteczkowej.pdf25,11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.