Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5152
Title: Dyskurs analityczny i syntetyczny, czyli myślenie magiczne w perspektywie antropologii kognitywnej
Authors: Kajfosz, Jan
Keywords: dyskurs syntetyczny; myślenie magiczne; magia performatywna; kult cargo; nowomowa; antropologia nauki; socjologia nauki
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Citation: Artes Humanae, 2016, vol. 1, s. 27-42
Abstract: Celem artykułu jest zidentyfikowanie konsekwencji kognitywnego rozproszenia powodowanego między innymi rzeczywistym brakiem czasu, względnie subiektywnie spostrzeganym brakiem czasu powodowanym przymusami związanymi z niedokładnie określonym, niedostatecznie zdefiniowanym, rozmytym pojęciem „efektywności”. Podobne okoliczności mogą przyczyniać się do powstawania tzw. dyskursu syntetycznego, odznaczającego się tendencją do nierozróżnialności bądź niedostatecznej rozróżnialności znaczeń. Taki stan dyskursu i odpowiadającej mu intencjonalności (habitualnych nastawień do zjawisk) wśród jego nosicieli może wspierać czy podtrzymywać bezrefleksyjność i bezkrytyczność, podatność na perswazję (małą odporność wobec strategii retorycznych), przez co może być szkodliwy dla dociekań naukowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5152
DOI: 10.17951/arte.2016.1.27
ISSN: 2449-6340
Appears in Collections:Artykuły (WEiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kajfosz_Dyskurs_analityczny_i_syntetyczny.pdf426,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.