Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5167
Title: Otrzymywanie i właściwości skonsolidowanego nadprzewodnika MgB2
Authors: Orlińska, Natalia
Advisor: Wokulski, Zygmunt
Keywords: nadprzewodniki wysokotemperaturowe; dwuborek magnezu
Issue Date: 2009
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: W oparciu o dokonany przegląd literatury na temat otrzymywania, właściwości i możliwości zastosowania jedno- lub wielowłóknowych taśm i drutów MgB2 stwierdzono, że konieczne jest gruntowne poznanie wszystkich procesów, towarzyszących produkcji nadprzewodzącego MgB2. Lepsze poznanie tych procesów jest podstawą do poznania i wyeliminowania niekorzystnych etapów towarzyszących produkcji drutów i taśm MgB2, a szczegółowa ich analiza pozwoli na opracowanie zmodyfikowanej techniki jego otrzymywania. Celem obecnej pracy było opracowanie nowej metody otrzymywania skonsolidowanego MgB2, opartej na technice Powder-In-Tube (P/T), wykorzystującej konsolidację proszku MgB2 metodą wybuchową. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że przyjęta w pracy teza została udowodniona. Stwierdzono, że stosując zmodyfikowaną technikę PIT z konsolidacją proszku MgB2 metodą wybuchową można w jednym procesie technologicznym otrzymać dobrze skonsolidowane pręty MgB2 charakteryzujące się wysokimi wartościami temperatur krytycznych T, przejścia w stan nadprzewodzący oraz wysokimi wartościami krytycznych gęstości prądu Jc. Wykazano również, że tradycyjna technika PIT otrzymywania drutów jest procesem złożonym, a jakość w ten sposób otrzymanych drutów silnie zależy od poszczególnych etapów całego procesu ich wytwarzania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5167
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orlinska_Otrzymywanie_i_wlasciwosci_skonsolidowanego_nadprzewodnika_MgB2.pdf4,31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.