Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5169
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIwanek, Jan-
dc.contributor.authorRajczyk, Robert-
dc.date.accessioned2018-07-05T05:34:42Z-
dc.date.available2018-07-05T05:34:42Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/5169-
dc.description.abstractCelem niniejszej dysertacji jest ukazanie politologicznego obrazu znaczenia mniejszości narodowych w rumuńskim systemie politycznym, w tym przede wszystkim mniejszości polskiej, między innymi poprzez wskazanie i scharakteryzowanie systemu prawnej ochrony mniejszości narodowych. Ponadto przedmiotem rozprawy będzie także dokonanie chronologicznej i problemowej systematyzacji ochrony praw mniejszości narodowych w ujęciu: lokalnym (Rumunia), regionalnym (Europa Środkowo-Wschodnia), paneuropejskim (poziom organizacji politycznych między innymi Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rady Europy, Unii Europejskiej) oraz międzynarodowym (Organizacja Narodów Zjednoczonych), jak również prezentacja form i metod partycypacji grup mniejszościowych w działalności społecznej i politycznej, w tym zarówno na szczeblu zarówno ogólnokrajowym jak i samorządów terytorialnych. Celem rozważań jest również sformułowanie koncepcji potencjalnych kierunków ewolucji w zakresie strukturalnego oddziaływania mniejszości narodowych na system polityczny Rumunii, poprzez funkcjonalną modyfikację rozwiązań instytucjonalno-prawnych. Główna hipoteza badawcza dotyczy natomiast relacji pomiędzy wpływem politycznym a liczebnością środowisk mniejszościowych, która nie ma charakteru liniowej zależności proporcjonalnej i warunkowana jest potencjałem relewantności politycznej grupy mniejszościowej, stanowiącym wektor czynników strukturalnych i socjologicznych. Co więcej, funkcjonując w specyficznym kontekście ekonomicznym, mniejszości narodowe mogą stać się determinantą modernizacji politycznej lub modernizacji infrastruktury społecznej. W toku dysertacji dowodzona będzie również zasadność hipotez pośrednich. Dotyczą one wpływu systemu relacji z mniejszościami narodowymi w Rumunii na poziom partycypacji społecznej. Oprócz tego udowodnienia wymagają hipotezy: o konwersji przedmiotowego ujęcia problematyki mniejszościowej w podmiotowe podejście do roli grup mniejszościowych i zapobieganiu tym samym konfliktom etnicznym. W przedstawionej rozprawie zastosowano zróżnicowane metody badawcze. Wykorzystano między innymi metodę problemowo-historyczną (opisu chronologicznego i problemowego), która umożliwia pełną prezentację problematyki rozprawy jak i zachowanie chronologicznej struktury przyczynowo-skutkowej. Metoda ta przyczynić się ma do ukazania historycznego znaczenia mniejszości narodowych w rumuńskim społeczeństwie w najnowszych dziejach. Metody analizy i syntezy znalazły zastosowanie w celu instytucjonalno-prawnej oceny funkcjonowania organów władzy państwowej i jej struktur administracyjnych oraz prezentacji krajowych, regionalnych oraz międzynarodowych rozwiązań prawnych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatowice : Uniwersytet Śląskipl_PL
dc.subjectrumuński system politycznypl_PL
dc.subjectpolska mniejszość narodowapl_PL
dc.subjectmniejszości narodowepl_PL
dc.titlePolska mniejszość narodowa w rumuńskim systemie politycznympl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesispl_PL
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rajczyk_Polska_mniejszosc_narodowa_w_rumunskim_systemie_politycznym.pdf1,51 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.