Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5170
Title: Wokół motywów swiftowskich w literaturze polskiej
Authors: Kozicka, Romana
Advisor: Ryba, Janusz
Keywords: Jonathan Swift; literatura polska; Oświecenie; literatura zachodnioeuropejska
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Czy powieść Swifta, tak osobliwa i powszechnie komentowana w epoce oświecenia, stanowiła także dla polskiej kultury znaczące źródło inspiracji, oraz, czy jest nim nadal dla współczesnych rodzimych artystów. Pytanie to implikuje kolejne, a mianowicie, w jaki sposób Podróże Gullivera funkcjonowały w świadomości polskich pisarzy XVIII wieku i kolejnych epok, a także jak wpisały się w krajobraz dwudziestowiecznej kultury ojczystej. Rozprawa ta stara się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania, przy czym nie pretenduje do pracy w pełni monograficznej, raczej jest ujęciem “monagrafizującym”, ponieważ, mimo że obserwacji poddano epoki od polskiego oświecenia do współczesności, to specjalny nacisk położono na te z nich w literaturze polskiej, które szczególnie obfitowały w motywy swiftowskie – oświecenie i współczesność. Przez “motyw swiftowski” rozumiano różnego rodzaju nawiązania do Podróży Gullivera (cytaty, parafrazy, zapożyczenia fabularne, podobieństwa świata przedstawionego i poruszanej problematyki), jak również do samej osoby Jonathana Swifta. Za podstawę analizy porównawczej przyjęto tłumaczenie powieści dublińczyka dokonane przez Macieja Słomczńskiego w 1979 roku i za tym przekładem przyjęto ortografię nazwiska głównego bohatera. Odstępstwa od tej zasady występują jedynie w tytułach dzieł i są wtedy zgodne z pisownią, jaką wybrał konkretny autor. Pierwsza część dysertacji została poświęcona zjawiskom kultury oświecenia europejskiego. W kolejnych rozdziałach została przybliżona problematyka Podróży Gullivera, sylwetka i działalność Jonathana Swifta oraz najważniejsze przykłady recepcji tego kontrowersyjnego dzieła w literaturze Europy Zachodniej. Druga część rozprawy traktuje o wpływie, jakie wywarło dzieło dziekana katedry św. Patryka w Dublinie na osiemnastowieczną literaturę polską. W kolejnych partiach pracy została omówiona żywotność motywów swiftowskich w następnych, po oświeceniu, formacjach kulturowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5170
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozicka_Wokol_motywow_swiftowskich.pdf8,85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.