Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5189
Title: O językowym i kulturowym konstruowaniu tradycji
Authors: Kajfosz, Jan
Keywords: pamięć społeczna; pamięć kolektywna; tradycja; tradycja wynaleziona; semiotyka pamięci; Śląsk Cieszyński; Zaolzie; mitologizacja; mit
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Citation: J. Adamowski, J. Styk (red.), "Tradycja w tekstach kultury" (S. 79-88). Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Series/Report no.: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana;Tom 2
Abstract: Prezentowany tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego teza o selektywnym i adaptacyjnym, czyli choćby po części relatywnym charakterze tradycji, od kilkudziesięciu lat pojawiająca się w opracowaniach socjologicznych i etnologicznych, nie uzyskała do dziś powszechnego charakteru. Odpowiadając na podobne pytanie, trzeba określić relację między tradycją i czasem, czyli zbadać problematykę przemian tradycji, po drugie, trzeba określić relację między tradycją i jej reprezentacją w świadomości potocznej, którą można by nazwać potocznym obrazem tradycji. Odpowiedź wymaga określenia wewnętrznej dialektyki tradycji, polegającej na współgrze tradycji jako takiej, za przypadek której uznać można język i kulturę, oraz obrazu tradycji, czyli tradycji, która przyjmuje postać nazywanego i określanego zjawiska. Mówiąc inaczej: chodzi o zbadanie roli tradycji w kształtowaniu się obrazu świata oraz jej miejsca w ramach tegoż obrazu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5189
ISBN: 978-83-227-2987-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kajfosz_O_jezykowym_i_kulturowym_konstruowaniu_tradycji.pdf704,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.