Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5198
Title: Społeczne i polityczne uwarunkowania ewolucji brytyjskiego modelu zabezpieczenia emerytalnego w latach 1942-2007
Authors: Pałka, Marta
Advisor: Sawczuk, Janusz
Keywords: Wielka Brytania; emerytury; polityka społeczna; system zaopatrzenia społecznego; system ubezpieczeń społecznych
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: W pracy została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, jak brytyjski system emerytalny dostosowuje się do zmieniających się warunków oraz w jakim stopniu Wielka Brytania radzi sobie w obliczu wytycznych Unii Europejskiej dotyczących koncepcji modernizacji systemów zabezpieczenia emerytalnego. W szczególności autorkę interesować będzie: jak Wielka Brytania rozwiązuje kwestie związane ze skutkami starzenia się społeczeństwa, w tym wzrostem kosztów wypłaty emerytur z jednej strony, a realizacją funkcji dochodowej – podstawowego celu systemów – z drugiej, a także, czy dotychczasowe strategie są odpowiednie w nowych warunkach? Zainteresowanie autorki pracy publicznymi systemami emerytalnymi i zachodzącymi w nim zmianami, oraz powiązania łączące systemy publiczne z systemami dodatkowymi, ma podwójne uzasadnienie. Świadczenia wypłacane z publicznych systemów emerytalnych są głównym źródłem dochodu osób z niskimi i średnimi wynagrodzeniami, a poziom emerytur publicznych jest ważnym wyznacznikiem rozwoju systemów prywatnych. Temat badawczy wpisuje się więc w aktualny nurt rozważań nad redefinicją roli państwa i rynku w zapewnieniu dochodów na okres starszego wieku. Konstrukcja i reformy systemu emerytalnego w Wielkiej Brytanii zostały przedstawione na tle teorii zabezpieczenia emerytalnego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5198
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Palka_Spoleczne_i_polityczne_uwarunkowania_ewolucji.pdf1,84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.