Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5223
Title: Koncepcje federacji europejskiej a europejskie procesy integracji
Authors: Matusik, Daria
Advisor: Iwanek, Jan
Keywords: federalizm; federacja; ideologia polityczna; federacja europejska; procesy integracji; Unia Europejska
Issue Date: 2009
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Celem niniejszej pracy jest przede wszystkim analiza Unii Europejskiej pod kątem jej federalnego charakteru, odpowiedź na pytanie, jaką rolę pełnią federalne elementy w Unii i czy ich obecność może zmienić charakter prawny Unii, czy wreszcie Unia ewoluuje w kierunku federacji europejskiej. W pracy postawiono również pytanie: W jakim stopniu aspekty myśli federalnej miały wpływ na rozpoczęty po 1945r. proces integracji ? W szczególności na uwagę w kontekście realizacji celu badawczego pracy zasługują pojęcia: „federalizm” i „federacja”. Ten pierwszy termin jest ujmowany w literaturze jako ideologia polityczna czy doktryna. Z kolei federacja określa zasadę organizacyjną jednostki politycznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5223
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matusik_Koncepcje_federacji_europejskiej.pdf3,26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.