Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5230
Title: Trzy warianty neoklasycyzmu w poezji polskiej po roku 1980 (Drzewucki - Ćwikliński - Koehler)
Authors: Pluta, Agnieszka
Advisor: Kisiel, Marian
Keywords: Janusz Drzewucki; Krzysztof Ćwikliński; Krzysztof Koehler; neoklasycyzm; poezja polska
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Współczesny neoklasycyzm jest rodzajem postawy heroicznej. Jest rodzajem wewnętrznej zgody na świat rozpadający się, świat apokalipsy spełnionej, równocześnie to uwrażliwienie na to, co w życiu najważniejsze - prawdę, dobro i piękno. Niniejsza praca ukazuje trzy warianty neoklasycyzmu poetów debiutujących po 1980 roku - Janusza Drzewuckiego, Krzysztofa Ćwiklińskiego i Krzysztofa Koehlera. Są to nie tylko poeci, ale i krytycy literaccy biorący udział w dyskusji na temat kształtu współczesnej literatury. Wrażliwi na brzmienie słowa poetyckiego, ale i skorzy do refleksji teoretycznej. Warto przybliżyć ich sylwetki. Każda z przedstawionych poetyk jest inna, inna jest wrażliwość poetów, ale to co ich łączy to, że „nie przynoszą nam gotowej nadziei, nadziei, która się rychło spełni. Współcześni poeci nie są kapłanami; wystarcza im (musi im wystarczyć?) przypomnienie, iż niekiedy, niespodziewanie, znaki rozpaczy zmieniają się w znaki nadziei.” Neoklasycy to najlepsi terapeuci - nie tylko pokazują, jak żyć, co powinno być dla nas ważne, ale i nie oszukują, że będzie lepiej, bo chyba będzie tak, jak jest „tu i teraz”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5230
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pluta_Trzy_warianty_neoklasycyzmu_w_poezji_polskiej.pdf3,36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.