Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5233
Title: Język informacyjno-wyszukiwawczy jako narzędzie organizacji informacji w dziedzinowych systemach hipertekstowych
Authors: Roszkowski, Marcin
Advisor: Babik, Wiesław
Keywords: dziedzinowe systemy hipertekstowe; organizacja informacji; organizacja wiedzy; sieciowe systemy organizacji wiedzy; katalogowanie zasobów www; języki informacyjno-wyszukiwawcze
Issue Date: 2009
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: W rozprawie przedstawiono studium analityczne z zakresu wykorzystania języka informacyjno-wyszukiwawczego w organizacji informacji w dziedzinowych systemach hipertekstowych. Dokonano charakterystyki modelu dziedzinowego systemu hipertekstowego oraz wskazano na jego cechy dystynktywne. W rozprawie przyjęto koncepcję organizacji informacji w systemach informacyjnych przetwarzających metainformacje, na którą składają się procesy reprezentacji informacji, identyfikacji cech wyszukiwawczych oraz organizacja punktów dostępu. W rozprawie wskazano udział języka informacyjno-wyszukiwawczego w każdym z tych etapów w odniesieniu do dziedzinowych systemów hipertekstowych. Grupę reprezentatywną stanowiło 30 systemów. Wyniki badań umożliwiły opracowanie trzech wariantów budowy narzędzi dostępu do zasobów omawianego typu systemów informacyjnych, w których wykorzystuje się język informacyjno-wyszukiwawczy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5233
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roszkowski_Jezyk_informacyjno_wyszukiwawczy.pdf6,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.