Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5245
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJarosz, Krzysztof-
dc.contributor.authorBujnowska, Ewelina-
dc.date.accessioned2018-07-09T05:50:38Z-
dc.date.available2018-07-09T05:50:38Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/5245-
dc.description.abstractPrzedmiotem pracy jest przedstawienie powieści historycznej w Quebeku w latach 1981-1998 w ujęciu postmodernistycznym oraz z perspektywy badań postkolonialnych. W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku powieść historyczna we francuskojęzycznej literaturze kanadyjskiej przeżywała renesans związany z kształtowaniem się świadomości narodowej i stała się jednocześnie odbiciem światowych tendencji. Pierwszy rozdział ukazuje rozwój powieści historycznej w Quebeku i w na świecie. Choć model powieści walterscottowskiej powstał na początku XIX wieku, nadal stanowi niewyczerpane źródło inspiracji dla wielu współczesnych powieściopisarzy i niewielu wpisuje się swymi powieściami w estetykę ponowoczesną. Drugi rozdział poświęcony jest historiografii w Quebeku. Zmiana myślenia historycznego wpłynęła na teksty historiograficzne i w dużym stopniu na kształt powieści historycznej. W trzecim rozdziale przedstawiona została myśl ponowoczesna oraz jej wyznaczniki, które posłużyły w rozdziale piątym do analizy wybranych powieści. Pomimo wielu wspólnych elementów literatura quebecka zaliczana jest przez niewielu krytyków do literatury postkolonialnej. Rozdział czwarty jest próbą przedstawienia literatury Kanady i prowincji w kontekście badań postkolonialnych. Dla literatury postkolonialnej historia stanowi jeden z podstawowych tematów, a celem staje się ponowne jej napisanie. W quebeckich tekstach pojawia się reprezentatywna dla literatur skolonizowanych zmiana na płaszczyźnie ideologicznej. Rozdział piąty jest analizą powieści La Tribu François Barcelo, La Maison Trestler ou le 8e jour d’Amérique Madeleine Ouellette-Michalskiej, Triptyque des temps perdus Jeana Marcela oraz La Terre promise, Remember! Noëla Audeta. Powieści tych czterech pisarzy quebeckich dzięki zastosowaniu przez autorów nowatorskich technik narracji oraz zmianie historycznego myślenia i próbie napisania na nowo historii można włączyć zarówno w nurt postmodernistyczny, jak i postkolonialny. Współczesna quebecka powieść historyczna wpisuje się również w ramy realizmu magicznego, nurtu popularnego w powieści latynoamerykańskiej. Rozdziału szósty zarysowuje ramy realizmu magicznego oraz analizuje wybrane powieści pod kątem obecności jego elementów charakterystycznych. Przedstawienie powieści historycznej końca dwudziestego wieku w oparciu o wyżej wymienione utwory wydaje się ważnym elementem dla zrozumienia współczesnej literatury Quebeku, włączając ją w grono literatur postkolonialnych i ponowoczesnych.pl_PL
dc.language.isofrpl_PL
dc.publisherKatowice : Uniwersytet Śląskipl_PL
dc.subjectliteratura kanadyjskapl_PL
dc.subjectpowieść historycznapl_PL
dc.subjectpostmodernizmpl_PL
dc.subjectpostkolonializmpl_PL
dc.titleLe roman historique postmoderne et postcolonial au Quebec (1981-1998)pl_PL
dc.title.alternativePostmodernistyczna i postkolonialna powieść historyczna w Quebeku w latach 1981-1998pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesispl_PL
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bujnowska_Le_roman_historique_postmoderne.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.