Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5267
Title: Medialna moda na dialog
Authors: Kita, Małgorzata
Keywords: język mediów; dialog jako forma; komunikacja medialna
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kita, I. Loewe (red.), "Język w mediach : antologia" (S. 222-237). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: „Dialogue des idées, dialogue des cultures, dialogue des traditions, dialogue de l’homme avec la société, dialogue‑structure fondamentale de la situation de l’homme dans le monde, et, pour arrêter cette avalanche, dialogue Est—Ouest; innombrables et imprévisibles sont les emplois du terme […] sans doute le dialogue est‑il à la mode” — tak pisał o współczesnym użyciu słowa (czy terminu) dialog Mieczysław Chomicz (1988: 29—30). W artykule zamierzam opisać współczesny fenomen medialny: obecność dialogu — jako formy — w mediach masowych i jego wielką, stale rosnącą popularność przejawiającą się dużą liczbą programów opartych na formule dialogu i powstawaniem nowych gatunków medialnych z jego obecnością. Ujmuję go w kategorii mody, wszakże bez aksjologizowania zjawiska." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5267
ISBN: 9788322620649
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kita_medialna_moda_na_dialog.pdf313,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons