Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5267
Tytuł: Medialna moda na dialog
Autor: Kita, Małgorzata
Słowa kluczowe: język mediów; dialog jako forma; komunikacja medialna
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, I. Loewe (red.), "Język w mediach : antologia" (S. 222-237). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: „Dialogue des idées, dialogue des cultures, dialogue des traditions, dialogue de l’homme avec la société, dialogue‑structure fondamentale de la situation de l’homme dans le monde, et, pour arrêter cette avalanche, dialogue Est—Ouest; innombrables et imprévisibles sont les emplois du terme […] sans doute le dialogue est‑il à la mode” — tak pisał o współczesnym użyciu słowa (czy terminu) dialog Mieczysław Chomicz (1988: 29—30). W artykule zamierzam opisać współczesny fenomen medialny: obecność dialogu — jako formy — w mediach masowych i jego wielką, stale rosnącą popularność przejawiającą się dużą liczbą programów opartych na formule dialogu i powstawaniem nowych gatunków medialnych z jego obecnością. Ujmuję go w kategorii mody, wszakże bez aksjologizowania zjawiska." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5267
ISBN: 9788322620649
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kita_medialna_moda_na_dialog.pdf313,43 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons