Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5274
Title: Polska pisownia w Internecie, prestiż oficjalnej ortografii i jej nauczanie
Authors: Lubaś, Władysław
Keywords: ortografia polska; język polski; Internet w języku polskim; komunikacja medialna
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kita, I. Loewe (red.), "Język w mediach : antologia" (S. 281-292). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Każdego, kto zetknął się z pewnego typu tekstami internetowymi, uderza ich „nieortograficzność”, która zwykle budzi naturalny sprzeciw i protesty ze strony czytelników. W polskiej i na język polski tłumaczonej literaturze językoznawczej i teoretyczno‑komunikacyjnej mamy na ten temat przynajmniej kilka wartościowych opracowań, które w zasadzie objaśniają nam to szokujące zjawisko z pozycji komunikacyjnej i częściowo lingwistycznej. Nie pokuszono się jednak — przynajmniej mnie nie jest znana taka próba — o opisanie systemu polskiej pisowni stosowanej w polskim Internecie i o jej ocenę oraz nie próbowano opracować ewentualnego normatywnego projektu ortografii w tego typu komunikacji." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5274
ISBN: 9788322620649
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lubas_polska_pisownia_w_internecie_prestiz_oficjalnej.pdf311,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons