Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5276
Title: Synteza i badania właściwości fizykochemicznych wybranych pochodnych tetra-aryloporfiryn
Authors: Pasewicz-Sokół, Anna
Advisor: Kuś, Piotr
Keywords: fotochemoterapia; porfiryny; fotosensybilizatory; spektroskopia
Issue Date: 2010
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Rozwój choroby nowotworowej trwa długie lata. Spora część tego okresu może przebiegać niemal bezobjawowo, a pojawienie się niepokojących symptomów zwykle występuje w znacznym stopniu zaawansowania choroby. Powszechnie stosowane techniki diagnozowania są niejednokrotnie niewystarczająco czułe, by odpowiednio wcześnie zlokalizować źródło ogniska chorobowego. W toku leczenia nowotworów standardowe metody medyczne takie jak: metody chirurgiczne, chemioterapia czy radioterapia często bywają nieskuteczne. Inwazyjne techniki takie jak metody operacyjne wiążą się z pewnym stopniem okaleczenia pacjenta. Nierzadko stan zdrowia pacjenta lub jego wiek nie pozwalają na przeprowadzenie agresywnej terapii, pozostając jedynie przy leczeniu objawowym. W związku z niedoskonałościami powszechnie stosowanych metod leczenia nowotworów poszukiwane i badane są inne techniki walki z rakiem. Jedną z uznanych w świecie medycznym i coraz częściej stosowanych metod jest terapia fotodynamiczna. Metoda ta wiąże się z zastosowaniem tzw. fotouczulacza, który wprowadzony do organizmu ma zdolność wybiórczego gromadzenia się w szybko rozwijających się tkankach, a po naświetleniu falą o danej długości zapoczątkowuje proces obumierania komórek. Technika ta z powodzeniem stosowana jest w leczeniu niektórych typów nowotworów jak również innego rodzaju schorzeń o podłożu m. in. dermatologiczym czy okulistycznym. Istotnym aspektem terapii fotodynamicznej jest fakt, iż jest to metoda praktycznie bezinwazyjna. Nie jest jednak metodą pozbawioną wad. Często siła działania fotuczulacza nie jest wystarczająca do zniszczenia całej zmiany chorobowej, bądź też promieniowanie użyte do wzbudzenia jego cząsteczek nie penetruje tkanek dostatecznie głęboko, co ma znaczny wpływ na efektywność terapii. Nie bez znaczenia pozostają także uciążliwe dla pacjenta efekty uboczne, takie jak nadwrażliwość na światło. Niedoskonałość obecnie stosowanych preparatów sprawiła, iż w wielu ośrodkach na świecie trwają poszukiwania leku mającego zapewnić optymalne warunki stosowania terapii fotodynamicznej. Pożądany materiał powinien stanowić najlepiej pojedynczy związek, o dobrze poznanych parametrach fizykochemicznych, których wartości zapewniłyby większą skuteczność metody fotodynamicznnej w starciu z chorobą nowotworową. W związku z czym istotne jest w toku poszukiwania nowych fotouczulaczy przeprowadzenie pełnej charakterystyki właściwości fizykochemicznych potencjalnych medykamentów, istotnych dla zastosowań w terapii przeciwnowotworowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5276
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pasewicz_Sokol_Synteza_i_badania_wlasciwosci_fizykochemicznych.pdf2,89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.