Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5292
Title: Style przekładu w perspektywie komunikacji międzykulturowej (angielskie i włoskie tłumaczenie "Trans-Atlantyku" Witolda Gombrowicza)
Authors: Salmeri, Claudio
Advisor: Sławkowa, Ewa
Keywords: przekłady literackie; Witold Gombrowicz; komunikacja międzykulturowa; style przekładów; tłumaczenia angielskie; tłumaczenia włoskie
Issue Date: 2011
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Temat mojej pracy mieści się w szerokim kręgu problematyki dotyczącej ,,(...) przekładu artystycznego, zwanego też niekiedy literackim’’, który będę rozpatrywał w kontekście teorii komunikacji międzykulturowej. Najprostsza definicja przekładu głosi, że jest to ,,procedura lingwistyczna polegająca na zastąpieniu tekstu w języku wyjściowym tekstem w języku docelowym przy zachowaniu relacji ekwiwalencji’’. Według słów A. Legeżyńskiej, przekład literacki można zasadniczo sprowadzić do potrzeby komunikacji pomiędzy wspólnotami społecznymi. Jego główna funkcja to: pośrednictwo między narodami, epokami i czasoprzestrzenią. Zdaniem zaś K. Dedeciusa, przekład jest jedną z najbardziej rzadkich misji, ponieważ wyświadcza bardzo pożyteczną przysługę narodom, które często nie znają i nie rozumieją się. Wielką rolę przekładu we współczesnym świecie podkreśla również J. Pieńkos, według którego tłumaczenie jest jednym z najważniejszych przekazicieli komunikacji językowej i jednym z najbardziej skutecznych środków, które gwarantują prawdziwą współpracę narodów w skali światowej. Ułatwia dostęp do wielkich utworów, przyczynia się do pojmowania tożsamości kulturowej danego narodu. Tłumaczenia łagodzą przeciwności, obalają bariery, eliminują urazy, twierdzenia wyższości, uczą tolerancji oraz umiejętności współżycia. A. Kowalewska pisze w swoim artykule Problematyka przekładu stylu literackiego, że przekład literacki z uwagi na walory artystyczne i kulturowe literatury stanowi zawsze obiekt najsurowszej krytyki, jednak jego problematyka nie doczekała się jeszcze precyzyjnego opracowania w ramach teorii przekładu. Kowalewska pisze dalej: ,,Być może z powodu braku wyczerpującej definicji stylu literackiego nie określono też dokładnie skutecznych metod analizy stylistycznej ani nie opisano w wyczerpujący sposób faz procesu przekładu artystycznego (...)’’.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5292
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Salmeri_Style_przekładu_w_perspektywie.pdf1,66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.