Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5322
Title: Wstęp
Authors: Kita, Małgorzata
Loewe, Iwona
Keywords: komunikacja medialna; język polski
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kita, I. Loewe (red.), "Język w mediach : antologia" (S. 9-13). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wydanie 2.
Abstract: "We współczesnym świecie, określanym przez Zygmunta Baumana jako płynny, dokonują się znaczne i znaczące zmiany w mediach. Wiek XX przyniósł rozwój kina, narodziny i bardzo dynamiczny rozwój kolejno: radia, telewizji (którą Wiesław Godzic określa najważniejszym medium XX w.) i Internetu (nazwanego społecznym metamedium). Nowe media zmieniły i zrewolucjonizowały społeczeństwo, kulturę, komunikację, język, zachowania i zwyczaje językowokomunikacyjne — wykształciła się nowa odmiana językowa: odmiana medialna. Przekształciły się dotychczasowe modele komunikacji w wymiarze społecznym: odbiorca staje się twórcą/wytwórcą." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5322
ISBN: 9788322620649
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kita_Loewe_wstep.pdf272,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons