Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5375
Title: Kompleksowa analiza widm czasów życia pozytonów oraz jej zastosowanie do badania struktury defektowej stopów z układu Fe-Al i Fe-Al-X (gdzie X=Cr, Ni)
Authors: Giebel, Dawid
Advisor: Kansy, Jerzy
Keywords: stopy żelazowo-aluminiowe; analiza widm czasów życia pozytonów
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Cele niniejszej pracy obejmują dwa główne zagadnienia: Zaprojektowanie i wykonanie nowej wersji programu komputerowego z serii LT (LT 10), służącego do analizy widm czasów życia pozytonów oraz zastosowanie tego programu do badania struktury defektowej stopów z układu Fe- Al i Fe-Al-X (X=Cr, Ni). Nowa wersja programu powinna charakteryzować się nowoczesną formą, dostosowaną do współczesnych systemów operacyjnych komputerów oraz uwzględnić, rozwinąć i zebrać w jedną całość wszystkie sposoby analizy widm, wprowadzone w poprzednich wersjach LT, takie jak możliwość jednoczesnej analizy wielu widm za pomocą wybranych modeli teoretycznych czy możliwość korelowania określonych parametrów widm poprzez nakładanie różnych typów więzów. Chociaż stworzenie nowego programu komputerowego jest autonomicznym zadaniem, w tym szczególnym przypadku posłużył on do realizacji drugiego celu pracy, polegającego na uzyskiwaniu oryginalnych wyników dotyczących struktury defektowej badanych stopów, trudnych czy wręcz niemożliwych do otrzymania przy zastosowaniu dotychczas istniejącego oprogramowania. Praca jest podzielona na trzy zasadnicze części: część teoretyczną, obejmującą przegląd literaturowy zagadnień związanych z badanymi w tej pracy materiałami oraz z omówieniem metod wyznaczania struktury defektowej materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem metod pozytonowych, część metodologiczną, poświęconą zagadnieniom związanym z analizą widm czasów życia pozytonów i ich realizacją za pomocą programu LT 10, część eksperymentalną,dotyczącą opisu badań eksperymentalnych stopów z układu Fe-Al i Fe-Al-X, wyników tych badań i ich dyskusji .
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5375
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giebel _Kompleksowa_analiza_widm_czasow_zycia_pozytonow.pdf3,86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.