Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5400
Title: Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE w procesie integracji politycznej Europy : implikacje dla Polski
Authors: Kowalczyk, Anna
Advisor: Stolarczyk, Mieczysław
Keywords: Unia Europejska; polityka zagraniczna; bezpieczeństwo narodowe; integracja poltyczna; Polska
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa zajmuje wiodące miejsce w unijnej koncepcji integracji politycznej, gdyż stanowi wyraz dążeń UE do podniesienia jej pozycji w środowisku międzynarodowym. Polityka zewnętrzna UE stworzyła państwom członkowskim realne szanse na podniesienie poziomu ich współpracy międzynarodowej. Doświadczenia państw Europy Zachodniej dowiodły wielokrotnie, iż współpraca polityczna państw Wspólnoty, bez ustalenia konkretnej polityki, pozostawała niewystarczającym bodźcem integrującym państwa członkowskie w płaszczyźnie politycznej. Potwierdzenie tożsamości Wspólnoty na arenie międzynarodowej wymagało od państw europejskich docelowo określenia polityki uwzględniającej także ich środowisko zewnętrzne. Wytworzenie się nowej sytuacji na kontynencie europejskim po 1989 roku, oddziaływało bowiem na procesy zjednoczeniowe w Europie Zachodniej. Ponadto, przystosowanie państw UE do nowych wyzwań okresu pozimnowojennego w Europie, implikowało przebieg integracji politycznej oraz przyszłą rolę Unii Europejskiej w europejskim systemie bezpieczeństwa. Temat pracy obejmuje analizę WPZiB i EPBiO w procesie integracji politycznej Europy w okresie pozimnowojennym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5400
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kowalczyk_Wspolna_polityka_zagraniczna_i_bezpieczenstwa.pdf13,89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.