Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5403
Title: Sen wieloraki : o poezji Ludmiły Marjańskiej
Other Titles: O poezji Ludmiły Marjańskiej
Authors: Sikora, Kalina
Advisor: Malicki, Jan
Keywords: Ludmiła Marjańska; twórczość poetycka
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Rozprawa niniejsza stanowi próbę opisania owej inspiracji, będącej przedmiotem kreacji artystycznej w pisarstwie Ludmiły Marjańskiej, mianowicie snu. Zanim jednak zostanie on dokładniej przedstawiony, należy zwrócić uwagę na zakres rozważanej twórczości. Trzeba podkreślić, iż jest nim poezja, gdyż pisarka ta dała się również poznać jako autorka dzieł prozatorskich, licznych powieści, będących często wyrazem próby spojrzenia wstecz na przebytą drogę życiową i poszukiwania twórczego impulsu we własnych, osobistych przeżyciach2. Obszar poetyckich działań autorki Zmrożonego światła również wymaga pewnych wyjaśnień. Ważne miejsce zajmuje tu literatura adresowana do najmłodszych, podejmująca liryczne próby przekazu refleksji nad językiem dziecka. Zarówno ona, jak i niewspomniana dotychczas twórczość przekładowa pozostają poza zasięgiem zainteresowań niniejszej rozprawy. W dorobku pisarki bowiem także odnaleźć można bogatą działalność przekładową. Prawdą jest, iż zagłębianie się w cudze słowa poprzez gest translacji, nie może pozostać obojętne dla myśli i światopoglądu tego, kto to czyni. W tym przypadku, jak zaznacza Krzysztof Mętrak, swoistą optykę widzenia poetyckiego Ludmiły Marjańskiej buduje kontakt między innymi z poezją amerykańską, w tym przeżycie twórczości Emily Dickinson.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5403
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sikora_Sen_wieloraki_o_poezji_Ludmily_Marjanskiej.pdf3,32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.