Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5404
Title: Biblijna koncepcja odpowiedzialności
Authors: Malina, Artur
Keywords: antropologia biblijna; odpowiedzialność; analiza narracyjna; Rdz 37–38
Issue Date: 2007
Publisher: Księgarnia św. Jacka
Citation: A. Wuwer (red.) "Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie?" (S. 55-67). Katowice : Księgarnia św. Jacka
Abstract: "W tekstach będących świadectwem życia ludzi różnych epok i normą tego życia nie należy szukać jednej, zdefiniowanej koncepcji odpowiedzialności. Pomimo niejednoznaczności samego pojęcia można wskazać na pewne treści charakterystyczne dla biblijnego rozumienia tego, czym jest odpowiedzialność, dla rozróżnienia jej rodzajów i dla określenia jej związków z antropologią biblijną." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5404
ISBN: 9788370305659
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malina_Biblijna_koncepcja_odpowiedzialnosci.pdf567,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons