Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/545
Tytuł: Upolitycznienie przekazu prasowego w wybranych polskich tygodnikach opinii. Wstępny raport z badań
Autor: Brzoza, Katarzyna
Głuszek-Szafraniec, Dagmara
Szostok, Patrycja
Słowa kluczowe: Political Paralelism; Media; Poland; Opinion Press
Data wydania: 2017
Źródło: Political Preferences, (2017), nr 16, s. 81-106
Abstrakt: The aim of this article is to present the results of a research on media and policy relations in Polish media system. The authors use acontent analysis of the press to show the bias of the Polish weekly and an attitude of editors to a specific subject in political context. The analysis of presented results shows a specific model of journalism and the model of media-politics relations in Poland.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/545
DOI: 10.6084/m9.figshare.5605678
ISSN: 2450-873X
2449-9064
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Brzoza_Upolitycznienie_przekazu_prasowego_w_wybranych_polskich_tygodnikach_opinii.pdf2,5 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons