Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5467
Title: Synteza poli(tlenku propylenu) o zwiększonej masie cząsteczkowej do otrzymywania poliuretanów
Authors: Szczepański, Marcin
Advisor: Grobelny, Zbigniew
Keywords: tlenek propylenu; poliuretany; reakcje chemiczne
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Oligoetero-poliole są ważnymi polimerami stosowanymi w praktyce przemysłowej jako półprodukty do otrzymywania poliuretanów, które znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, m. in. w przemyśle meblowym, samochodowym, obuwniczym oraz w budownictwie. Oligoetero-poliole produkowane są na skalę przemysłową w masie, w temperaturze powyżej 100 0C i pod zwiększonym ciśnieniem. Oligoetero-diole powstają głównie w polimeryzacji tlenku propylenu w obecności KOH i glikolu 1,2-propylenowego. Poddane reakcji z diizocyjanianami służą do otrzymywania elastomerów poliuretanowych. Oligoetero-triole lub tetrole wytwarzane są w przemyśle w polimeryzacji tlenku propylenu inicjowanej KOH z dodatkiem odpowiednio, gliceryny lub pentaerytrytolu. W reakcjach z diizocyjanianami tworzą one poliuretany usieciowane, które służą do produkcji elastycznych pianek (materace) lub sprężystych włókien (wykładziny dywanowe). Właściwości fizyko-mechaniczne poliuretanów zależą w dużym stopniu m. in. od mas cząsteczkowych oligoetero-polioli i są lepsze gdy przekraczają one wartość 4 000. W niniejszej pracy otrzymano linowe polimery tlenku propylenu o wyższych masach cząsteczkowych zawierające potencjalnie dwie terminalne grupy hydroksylowe, które mogą służyć do otrzymywania elastomerów poliuretanowych. W polimeryzacji tlenku propylenu prowadzonej w łagodnych warunkach, tzn. w temperaturze pokojowej, pod normalnym ciśnieniem w obecności KOH, w roztworze tetrahydrofuranu zsyntezowano polieter o masie cząsteczkowej równej 9 000. Dodatek makrocyklicznych ligandów, takich jak eter 18-korona-6 lub kryptand C222 skutkował zmniejszeniem masy cząsteczkowej polimerów. Zastosowanie w charakterze inicjatorów dipotasowych soli glikolu di- lub tripropylenowego aktywowanych ligandem 18-korona-6 prowadziło natomiast do otrzymania polimerów składających się z dwóch frakcji o masach cząsteczkowych 8 600 i 28 000. Należy podkreślić, że dotychczas nie udało się otrzymać na drodze polimeryzacji jonowej poli(tlenku propylenu) o tak wysokiej masie cząsteczkowej. Badania nad syntezą są nadal prowadzone i będą kontynuowane w celu otrzymania elastomerów poliuretanowych o korzystniejszych właściwościach mechanicznych od produkowanych obecnie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5467
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WINOM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczepanski_Synteza_politlenku_propylenu.pdf1,68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.