Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5468
Title: Czynności magiczne ułatwiające poród
Authors: Pieńczak, Agnieszka
Keywords: etnologia; Polski Atlas Etnograficzny; obrzędowość rodzinna; obrzędowość narodzinowa; matka i dziecko; poród; magia Alkmeny
Issue Date: 2013
Publisher: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Citation: Z. Kłodnicki, A. Pieńczak (red.), "Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Cz. 2, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem" (S. 67-77). Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Series/Report no.: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego;t. 9/2
Abstract: Artykuł dotyczy stanu zagadnień analizowanych w latach 70. XX wieku przez Polski Atlas Etnograficzny. Celem jest przedstawienie różnorakich czynności mających na celu ułatwienie porodu przeprowadzanego w warunkach domowych. Autorka niniejszego artykułu przestawiła dodatkowe dane wyekscerpowane z kilku pytań zawartych we wcześniejszych rozdziałach kwestionariusza PAE poświęconego obrzędowości narodzinowej (pytania nr 10-14), łącznie z opracowaniem stosownych map obrazujących bliżej to zagadnienie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5468
ISBN: 978-83-60431-80-1
978-83-87266-59-2
ISSN: 1899-0231
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pienczak_Czynnosci_magiczne_ulatwiajace_porod.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons