Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5469
Title: Zwyczaje związane z karmieniem dziecka piersią
Authors: Pieńczak, Agnieszka
Keywords: etnologia; Polski Atlas Etnograficzny; obrzędowość rodzinna; obrzędowość narodzinowa; matka i dziecko; karmienie piersią
Issue Date: 2013
Publisher: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Citation: Z. Kłodnicki, A. Pieńczak (red.), "Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Cz. 2, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem" (S. 78-99). Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Series/Report no.: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego;t. 9/2
Abstract: W artykule ukazano wybrane zachowania dotyczące różnych zwyczajowych norm związanych z karmieniem niemowlęcia piersią. Celem autorki jest ukazanie stanu analizowanego zjawiska w latach 70. XX wieku poprzez opracowanie go w formie przestrzennej na mapach. Informacje na ten temat wyekscerpowano z dwóch rodzajów materiałów atlasowych: kwestionariuszy wywiadu pt. "Zwyczaje,  obrzędy i wierzenia urodzinowe" opracowanych przez Józefa Gajka (badania prowadzono w latach 1969-1976) oraz kwestionariuszy ankiet zatytułowanych "Zwyczaje  związane z odłączaniem dziecka od piersi" opracowanych przez Barbarę Jankowską (badania te miały miejsce w 1975 roku). Warto dodać, iż tematyka ta nie była do tej pory analizowana na tak szerokim obszarze badawczym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5469
ISBN: 978-83-60431-80-1
978-83-87266-59-2
ISSN: 1899-0231
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pienczak_Zwyczaje_zwiazane_z_karmieniem_dziecka_piersia.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons