Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5470
Title: Sposoby rozpoznawania domniemanych czarownic (w świetle badań Polskiego Atlasu Etnograficznego)
Authors: Pieńczak, Agnieszka
Keywords: Polski Atlas Etnograficzny; ways of recognising a witch; przestrzenne ujęcie zjawisk kulturowych; wierzenia ludowe; tradycyjne czarownictwo; sposoby rozpoznawania czarownicy; Polish Ethnographic Atlas; spatial description of cultural phenomena; folk beliefs; traditional witchcraft
Issue Date: 2008
Publisher: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk
Citation: Lud, t. 92 (2008), s. 215-233
Abstract: W zasadzie brakuje opracowań przedstawiających czarownictwo na terenie całego kraju, z uwzględnieniem chronologii jego występowania i zróżnicowania przestrzennego. Z tego właśnie powodu w niniejszym artykule przedstawiono niepublikowane wcześniej wyniki badań Polskiego Atlasu Etnograficznego, którego jednym z naczelnych zadań jest ukazywanie zróżnicowania kulturowego Sposoby rozpoznawania domniemanych czarownic rozmaitych zjawisk z zakresu tak zwanej kultury tradycyjnej. Badania atlasowe nad wiedzą i wierzeniami ludowymi (w tym nad czarownictwem) prowadzono prawie w całej Polsce, z wyjątkiem ziem zachodnich i północnych, które, niestety, zostały pominięte. Utrudnia to analizę przestrzennego występowania omawianego zjawiska, między innymi na terenie Warmii i Mazur. Niemniej, niektóre z uzyskanych informacji zaprezentowano na przykładowej mapie etnogeograficznej (mapa ta dotyczy występowania przekonania o ukrywaniu się czarownicy pod postacią żaby lub ropuchy). Pozostałe niepełne dane nie nadawały się do opracowania kartograficznego, dlatego też przedstawiono je wyłącznie w formie opisowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5470
ISSN: 0076-1435
Appears in Collections:Artykuły (WEiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pienczak_Sposoby_rozpoznawania_domniemanych_czarownic.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.