Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5484
Title: Zwischen Pflicht und Neigung. Die Rezeption Joseph von Eichendorffs im Werk von Eberhard Hilscher
Authors: Nowara-Matusik, Nina
Keywords: Eberhard Hilscher; Joseph von Eichendorff; DDR; Rezeption; Romantik; Doktrin
Issue Date: 2013
Publisher: Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach/ Oberschlesisches Eichendorff-Kultur- und Begegnungszentrum in Lubowitz/
Citation: Rocznik Łubowicki, [T.] 11 (2013), s. 23-38
Abstract: Recepcja Josepha von Eichendorffa w tekstach niemieckiego literaturoznawcy i pisarza Eberharda Hilschera (1927-2005), który w środowisku germanistycznym znany jest przede wszystkim jako autor ważnych monografii o pisarzach moderny, przebiegała dwutorowo: na płaszczyźnie teoretyczno- literackiej refleksji oraz utworu literackiego. Podjęta w artykule próba ideologiczno-krytycznej analizy oraz porównania tekstów teoretycznych i literackich Hilschera prowadzi do konkluzji, iż recepcja Eichendorffa naznaczona jest napięciem, wynikającym z konieczności poruszania się w przestrzeni pomiędzy obowiązującą ideologią marksistowsko-leninowską, a prawdziwymi, estetycznymi upodobaniami pisarza.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5484
ISSN: 1730-4873
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowara-Matusik_Zwischen_Pflicht_und_Neigung.pdf441,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons