Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5491
Title: O probleme interpretacii tekstov iz oblasti prava na zakatiah special'nomu perevodu
Authors: Lubocha-Kruglik, Jolanta
Keywords: tłumaczenie specjalistyczne; teksty prawnicze
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: "Russkij azyk v pol'skoj auditorii. T. 2" (S. 36-44). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Analiza procesu tłumaczenia jest obecnie jednym z najważniejszych zadań w nauce języków obcych. Dotyczy to zwłaszcza tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych, których konstrukcja narzuca pewne ograniczenia, znaczenie w takim typie tekstu w mniejszym bowiem stopniu zależy od parametrów komunikacyjnych, w większości zaś - od przyjętych reguł interpretacji. Ważny jest również wybór określonej strategii tłumaczenia, która pozwoli uniknąć deformacji tekstu wyjściowego na jakimkolwiek poziomie. Przy tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych najlepszą metodą wydaje się metoda porównywania analogicznych tekstów w obu językach oraz związana z tym konfrontacja systemów prawnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5491
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lubocha_Kruglik_O_probleme_interpretacii_tekstov_iz_oblasti_prava.pdf354,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons