Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5495
Title: Hudozestvennyj i dokumental'nyj tekst na zanatiah po azykovoj praktike
Authors: Nadel-Czerwińska, Margarita
Keywords: tekst artystyczny; tekst dokumentalny; nauka języka rosyjskiego
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: "Russkij azyk v pol'skoj auditorii. T. 2" (S. 92-102). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W artykule przedstawiono sposoby pracy z różnymi typami tekstów na ćwiczeniach z praktycznej nauki języka rosyjskiego. Przede wszystkim zwraca się uwagę na różnice w pracy z tekstami mówionymi i pisanymi, artystycznymi i publicystycznymi. Rozpatruje się również metody pracy z tekstami audio i wideo. Każdy z typów tekstów wymaga innego podejścia metodologicznego. W artykule omówione zostały także niektóre formy pracy z tekstem, uznane przez autora za najbardziej interesujące i efektywne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5495
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nadel_Cervinskaa_Hudozestvennyj_i_dokumentalnyj_tekst.pdf378,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons