Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5517
Title: Internet w komunikowaniu publicznym gmin województwa śląskiego
Authors: Krawczyk, Aleksandra
Advisor: Michalczyk, Stanisław
Keywords: gminy województwa śląskiego; internet; administracja lokalna; mass media; aspekt społeczny
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Podejmując temat wykorzystania internetu w komunikowaniu publicznym gmin województwa śląskiego przyjęłam założenie, że odbiór przez mieszkańców działań podejmowanych przez struktury samorządowe wpływa na poziom aprobaty wobec ich funkcjonowania, a w konsekwencji kształtuje decyzje wyborcze. Stąd społeczny wizerunek administracji publicznej stanowi istotny element w zakresie marketingu politycznego. Intensyfikacji prowadzonych świadomie, a najczęściej również nadzorowanych działań informacyjnych, sprzyjają uwarunkowania legislacyjne zakładające, że część wiadomości i tak ustawowo podlega udostępnieniu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej nazwanego „Biuletynem Informacji Publicznej”. Kreowanie opinii o sposobie sprawowania władzy możliwe jest dzięki zastosowaniu różnorodnych form oddziaływania na grupy celowe. Wśród metod zakładających wykorzystanie w tym celu nie tylko mass mediów, lecz także komunikacji bezpośredniej uwagę zwraca potencjał stosunkowo nowego kanału przekazu, jakim jest internet. Szczególnie istotnym, z punktu widzenia tworzenia i modyfikowania społecznego wizerunku jest fakt, że portale internetowe, serwisy filmowe czy media społecznościowe dają możliwość w pełni moderowanego upowszechniania treści pożądanych przez samorządowe ośrodki życia politycznego. Zastosowanie sieci komputerowej zdecydowanie ułatwia konsekwentne oraz planowe zarządzanie społecznym wizerunkiem jednostek samorządowych. Dzięki portalom powiatów grodzkich i ziemskich, na których skoncentrowałam niniejszą rozprawę zainteresowani internauci mogą na bieżąco uzyskiwać pożądane wiadomości nie ponosząc z reguły łatwych do wyodrębnienia kosztów za dotarcie do tych zasobów, jak jest w przypadku zakupu gazety samorządowej. Mogą również pozyskiwać dane w wygodnej dla siebie formule czasowej i lokalizacyjnej bez konieczności dodatkowych oraz ukierunkowanych tylko w tym celu zabiegów, aby otrzymać wiadomości, jak w przypadku bezpłatnych biuletynów samorządowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5517
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krawczyk_Internet_w_komunikowaniu_publicznym.pdf8,16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.