Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5541
Title: Postać Wojciecha Korfantego w prozie Horsta Bienka
Authors: Nowara-Matusik, Nina
Keywords: Horst Bienek; Wojciech Korfanty; literatura niemiecka; proza; autokreacja
Issue Date: 2011
Publisher: Biblioteka Śląska
Citation: G. Szewczyk, J. Malicki (red.), "Horst Bienek : Ślązak i Europejczyk" (S. 21-33). Katowice : Biblioteka Śląska
Abstract: […] Mając na uwadze te wypowiedzi, można by pokusić się o stwierdzenie, że naszkicowana przez Bienka postać Korfantego to efekt pracy poety-badacza czy też badacza-poety, który tworzy obiektywny i wolny od uprzedzeń obraz kontrowersyjnej postaci historycznej, ale także wykorzystuje ją do wykreowania samego siebie. W tym sensie postać Korfantego jest również elementem autokreacji Horsta Bienka jako pisarza.[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5541
ISBN: 978-83-60209-62-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowara_Postac_Wojciecha_Korfantego_w_prozie_Horsta_Bienka.pdf392,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons