Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5549
Title: Dwie filozofie spotkania: konfrontacja myśli Józefa Tischnera i Andrzeja Nowickiego
Authors: Wieczorek, Krzysztof
Keywords: filozofia spotkania; Józef Tischner; Andrzej Nowicki; agatologia; inkontrologia; dialog; dzieło; imię; ethos; fenomen polskości
Issue Date: 1990
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Filozofia spotkania jest jednym z ważnych osiągnięć europejskiej myśli filozoficznej XX wieku. Powszechnie bywa kojarzona z takimi nazwiskami, jak Martin Buber, Ferdinand Ebner, Franz Rosenzweig, Emmanuel Levinas. Nie wszyscy wiedzą, że w Polsce również była z sukcesem uprawiana. Podjęcie tematu: polska filozofia spotkania jest próbą wypełnienia luki zarówno w badaniach nad dziejami europejskiej filozofii spotkania, jak też nad polską filozofią współczesną. Autor postawił przed sobą dwa równoległe zadania: pierwsze to rekonstrukcja i przedstawienie (choć w pewnym skrócie) całokształtu poglądów składających się na filozofie spotkania Józefa Tischnera i Andrzeja Nowickiego, drugie - zbadanie związków łączących ze sobą te dwie propozycje myślowe, a zarazem tego wszystkiego, co je od siebie dzieli. Na tej podstawie podjęto refleksję nad zagadnieniem, czy brak spotkania między dwiema uprawianymi w jednym kraju i w tym samym obszarze językowym filozofiami spotkania dyskwalifikuje je właśnie jako filozofie spotkania, a z drugiej strony - czy takie spotkanie byłoby w ogóle możliwe i pod jakimi warunkami. Dopiero rozważenie tych wszystkich pytań pozwala w sposób zadowalający (co nie znaczy - wyczerpujący) wywiązać się z zadania przedstawienia polskiej filozofii spotkania lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w jej istotnym kształcie, z uwzględnieniem zarówno europejskiego, jak też rodzimego, polskiego kontekstu intelektualnego i społecznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5549
ISBN: 83-226-0298-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wieczorek_Dwie_filozofie_spotkania.pdf3,46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons