Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5560
Tytuł: Żywioł i duch : o wyobraźni pneumatologicznej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Autor: Baran, Justyna
Promotor: Nawarecki, Aleksander
Słowa kluczowe: Krzysztof Kamil Baczyński; tematy; motywy; Duch Święty w literaturze
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: The thesis concerns the dimensions of the poetry of Krzysztof Kamil Baczyński which reveal particularly strongly in his late poems and provoke research at the frontier of literature and theology. Pneumatological imagination is a term that describes a particular quality of the poetic imagination of „the second Słowacki” which reflect on the different levels of the organization of the text. Pneumatology is the study of the theology of the Holy Spirit (from Gr. pneuma – breath), in literary studies – these are literary expressed beliefs and views on the spiritual structure of man and the world and also – the way of expressing them. Baczyński’s spirituality is being shaped almost in front of the reader and against the background of dramatic historical circumstances. The aim of the study was to capture the richness of pneumatological phenomena in their poetic representation. Basing in taking account of the Baczyński’s biography on this dimension which had a direct influence on the shaping of his poetic imagination , the author explores particularly pneumatologically significant poems and linguistic representations of the Spirit. An important dimension of the study was to trace the intertextual relations within the poetry of Baczyński, where literary references are the result of pneumatological quests and clearly contribute to the development of the individual, unorthodox religiosity of Jan Bugaj.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5560
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Baran_Zywiol_i_duch.pdf1,61 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w RE-BUŚ są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.