Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5568
Tytuł: Rozum w poszukiwaniu prawdy o wolności
Autor: Wieczorek, Krzysztof
Słowa kluczowe: racjonalność; prawda; wolność; kryteria wnioskowania; doświadczenie; iluzja; granice i wnetrze obszaru wolności; zobowiązanie moralne
Data wydania: 1996
Wydawca: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne T. 29, 1996, s. 163- 165
Abstrakt: Człowiek współczesny skłonny jest sytuować prawdę i wolność w dwóch odmiennych obszarach. Pojęcie prawdy odnoszone bywa zazwyczaj do kontekstów naukowych bądź epistemologicznych, wolność natomiast kojarzy się ze sferą wartości, którą zwykło się umiejscawiać całkowicie poza zasięgiem sądów prawdziwościowych. W ślad za tym kształtuje się przekonanie, iż między prawdą i wolnością zachodzi stosunek podporządkowania, w którym wolność jest pierwotna i nadrzędna wobec prawdy, gdyż prawda jest i musi być wielorako ograniczona, podczas gdy istotą wolności jest przezwyciężanie wszelkich ograniczeń. Równocześnie jednak istnieje drugi, równie ważny aspekt relacji między prawdą a wolnością, którego sens wyraża się w ewangelicznym wezwaniu: „Szukajcie prawdy, a prawda was wyzwoli". Trudno się bowiem spodziewać, by koncepcja wolności, która ignoruje różnicę między prawdą a fałszem, mogła być na dłuższą metę skutecznym regulatorem praktycznych działań ludzkich. Racjonalne poszukiwanie prawdy o wolności powinno zatem uwzględnić wolnościotwórczy charakter postawy dążenia do poznania prawdy zarówno w aspekcie teoretycznym, jak praktycznym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5568
ISSN: 0137-3447
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wieczorek_Rozum_w_poszukiwaniu_prawdy.pdf273,02 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons