Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5568
Title: Rozum w poszukiwaniu prawdy o wolności
Authors: Wieczorek, Krzysztof
Keywords: racjonalność; prawda; wolność; kryteria wnioskowania; doświadczenie; iluzja; granice i wnetrze obszaru wolności; zobowiązanie moralne
Issue Date: 1996
Publisher: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne T. 29, 1996, s. 163- 165
Abstract: Człowiek współczesny skłonny jest sytuować prawdę i wolność w dwóch odmiennych obszarach. Pojęcie prawdy odnoszone bywa zazwyczaj do kontekstów naukowych bądź epistemologicznych, wolność natomiast kojarzy się ze sferą wartości, którą zwykło się umiejscawiać całkowicie poza zasięgiem sądów prawdziwościowych. W ślad za tym kształtuje się przekonanie, iż między prawdą i wolnością zachodzi stosunek podporządkowania, w którym wolność jest pierwotna i nadrzędna wobec prawdy, gdyż prawda jest i musi być wielorako ograniczona, podczas gdy istotą wolności jest przezwyciężanie wszelkich ograniczeń. Równocześnie jednak istnieje drugi, równie ważny aspekt relacji między prawdą a wolnością, którego sens wyraża się w ewangelicznym wezwaniu: „Szukajcie prawdy, a prawda was wyzwoli". Trudno się bowiem spodziewać, by koncepcja wolności, która ignoruje różnicę między prawdą a fałszem, mogła być na dłuższą metę skutecznym regulatorem praktycznych działań ludzkich. Racjonalne poszukiwanie prawdy o wolności powinno zatem uwzględnić wolnościotwórczy charakter postawy dążenia do poznania prawdy zarówno w aspekcie teoretycznym, jak praktycznym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5568
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wieczorek_Rozum_w_poszukiwaniu_prawdy.pdf273,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons