Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5581
Title: Osobowościowe i sytuacyjne wyznaczniki sukcesu zawodowego kobiet i typu ich kariery
Authors: Rutkowska-Piontek, Agnieszka
Advisor: Kożusznik, Barbara
Keywords: kobiety; praca; psychologia; prawo pracy; Polska; aspekt społeczny
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: W rozdziale pierwszym pracy zaprezentowane zostały zagadnienia teoretyczne odnoszące się do sukcesu zawodowego kobiet oraz typów kariery możliwych do realizacji w pracy zawodowej. Nakreślone zostało również miejsce i rola kobiet na rynku pracy w Polsce. Następnie zaprezentowano teoretyczne refleksje dotyczące funkcjonowania osobowości w kontekście zawodowym. Rozdział drugi zawiera analizę znaczenia osobowości w konstruowaniu tożsamości zawodowej, jak również analizę kontekstu, w którym praca przebiega poprzez prześledzenie ewolucji uwarunkowań pracy i zatrudnienia. Rozdział trzeci pracy stanowi opis modelu wyznaczników sukcesu zawodowego kobiet i typu ich kariery, która zrealizowana została poprzez przedstawienie ogólnej charakterystyki modelu, a następnie skoncentrowano się na zaprezentowaniu samoskuteczności jako grupy wyznaczników osobowościowych warunkujących sukces zawodowy, realizację kariery, a także na analizie wyznaczników sytuacyjnych. Rozdział czwarty poświęcony został prezentacji metodologii badań własnych. Przedstawiony został problem badawczy, zastosowane w badaniach metody oraz dokonana została charakterystyka próby badawczej i opisano przebieg badań własnych. W rozdziale piątym dokonano analizy wyznaczników sukcesu zawodowego kobiet i typu ich kariery na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych. W związku z tym poza statystykami opisowymi zawarte zostały analizy korelacji i regresji. Całość zamyka rozdział szósty zawierający wnioski będące implikacją przeprowadzonych badań. Odniesiono się w nim do problemu generalizacji i możliwości implementacji wyników badań w wymiarze praktycznym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5581
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WPiPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rutkowska_Piontek_Osobowosciowe_i_sytuacyjne_wyznaczniki.pdf2,47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.